PowerPoint - Làm sinh động đồ họa SmartArt của bạn

Đồ họa SmartArt không giới hạn ở các đối tượng tĩnh, bạn có thể nâng cao chúng bằng một số hiệu ứng (hoạt hình), dưới đây là cách tiến hành:

Cần lưu ý tùy thuộc vào loại mẫu đồ họa SmartArt được sử dụng, hiệu ứng hoạt hình có thể khác nhau.

  • Bấm để chọn đồ họa SmartArt mà bạn muốn tạo hiệu ứng.
  • Chuyển đến tab Hoạt hình> Phần Hoạt hình
  • Lựa chọn của bạn:

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên