Tai nghe Samsung SBH-650 - Sự cố ghép nối

Vấn đề

Tôi đang cố gắng kết nối Tai nghe Samsung SBH-650 với điện thoại của mình, nhưng thông báo lỗi nhắc rằng kết nối đã bị từ chối, được hiển thị.

Dung dịch

1) Tắt tai nghe.

2) Nhấn và giữ nút điện thoại (nút giữa phím + và - âm lượng của tai nghe).

3) Trong khi giữ nút nhấn, bật tai nghe.

4) Khi đèn dừng nhấp nháy (sáng vĩnh viễn), bạn có thể nhả nút.

5) Trên điện thoại của bạn, thực hiện tìm kiếm thiết bị.

6) Ghép nối các thiết bị (nếu mã được yêu cầu, nhập 0000).

Cảm ơn Azerty cho mẹo này.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên