Thẻ SD không được phát hiện

Vấn đề

Tôi gặp vấn đề với đầu đọc thẻ, PC của tôi không còn phát hiện thẻ SD nữa. Những gì có thể được thực hiện?

Dung dịch

Nếu PC của bạn không phát hiện thẻ SD, vấn đề có thể liên quan đến trình điều khiển. Bạn có thể thử cập nhật nó "

  • Mở "Máy tính" và chọn tab "Thuộc tính hệ thống".
  • Trong thanh tác vụ bên trái, nhấp vào "trình quản lý thiết bị"
  • Bên cạnh "Bộ điều khiển USB", nhấp vào "+" bên cạnh và bạn sẽ thấy dấu chấm than màu vàng.
  • Tất cả bạn cần nhấp chuột phải và chọn "cập nhật phần mềm trình điều khiển" rồi "tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển trực tuyến" ......
  • Đợi trình điều khiển được cài đặt và khởi động lại máy tính của bạn.

Cảm ơn lvmh43 cho mẹo này.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên