Thunderbird - Làm cách nào để cài đặt tiện ích bổ sung từ tệp?

Bạn đã tải xuống một tiện ích Thunderbird trên PC và muốn cài đặt nó? Đây là cách tiến hành:

  • Mở Thunderbird.
  • Nhấp vào Công cụ> Tiện ích bổ sung

  • Trình quản lý tiện ích sẽ mở.
  • Nhấp vào nút "Công cụ cho tiện ích bổ sung" (biểu tượng bánh răng)> Cài đặt Bổ trợ từ tệp.

  • Duyệt tìm tiện ích đã tải xuống của bạn (.xpi) và nhấp vào Mở.
  • Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên