Thunderbird - Mở tin nhắn trong một tab mới

Thunderbird hỗ trợ sử dụng các tab, cho phép điều hướng tốt hơn qua email của bạn

  • Để mở một tin nhắn trong một tab mới:
  • Nhấp chuột phải vào tin nhắn của sự lựa chọn của bạn.
  • Chọn "Mở tin nhắn trong một tab mới"

Để đặt tùy chọn này làm mặc định, hãy làm theo quy trình dưới đây:

  • Nhấp vào menu Công cụ> Tùy chọn
  • Chuyển đến tab Nâng cao> Đọc & Hiển thị.
  • Trong "Mở tin nhắn trong:", chọn "Tab mới".

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên