Không thể truy cập thuộc tính máy in

Tôi không thể truy cập thuộc tính máy in của mình, thông báo sau được hiển thị.

 • "Không thể truy cập các thuộc tính của máy in. Dịch vụ bộ đệm máy in không chạy!"

Dung dịch

 • Bấm Bắt đầu> Chạy và gõ: services.msc.
 • Tìm mục 'Gọi thủ tục từ xa (RPC) ".
  • Nhấp chuột phải và chọn 'thuộc tính'
  • Chuyển đến tab 'recovery', sau đó chọn "Khởi động lại dịch vụ".
 • Xác thực thay đổi: 'Áp dụng' và 'ok'
 • Tìm mục nhập "Trình khởi chạy quy trình máy chủ DCOM",
  • Đặt loại Khởi động là "Tự động" và bắt đầu dịch vụ.
 • Tìm dịch vụ "Bộ đệm máy in" và đặt loại Khởi động là "Tự động".

Cảm ơn Cemp cho mẹo này.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên