Viber - Ẩn trạng thái trực tuyến của bạn

Viber - Ẩn trạng thái trực tuyến của bạn

Bạn không có tâm trạng để trò chuyện và không muốn các liên hệ của bạn thấy rằng bạn đang trực tuyến trên Viber? Dưới đây là cách ngăn trạng thái trực tuyến của bạn được hiển thị (không cần đăng xuất khỏi Viber).

Thủ tục:

  • Mở Viber.
  • Nhấn vào phím Menu> Cài đặt .

  • Đi đến phần " Quyền riêng tư ".

  • Bỏ chọn Trạng thái 'Trực tuyến' Chia sẻ .

  • Lưu ý rằng: Tùy chọn này có thể được thay đổi cứ sau 24 giờ .
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên