VLC - Luôn sửa các tệp .AVI bị hỏng

Bạn có thể định cấu hình VLC để tự sửa các tệp .AVI bị hỏng, mà không hiển thị các thông báo bên dưới:

  • Mở VLC, nhấp vào menu Công cụ> Tùy chọn

  • Chọn tab "Input & Codecs" và cuộn đến phần "File".
  • Đối với tùy chọn "Tệp AVI bị hỏng hoặc không đầy đủ", chọn "Luôn sửa".

  • Nhấp vào nút Lưu để xác thực.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên