VLC - Tự động sửa các tệp AVI bị hỏng hoặc không đầy đủ

VLC - Tự động sửa các tệp AVI bị hỏng hoặc không đầy đủ

Bạn có thể định cấu hình VLC để tự động sửa chữa các hư hỏng hoặc không hoàn thành các tệp AVI.

Thủ tục như sau:

  • Mở VLC.
  • Nhấp vào Công cụ> Tùy chọn.
  • Đi đến phần " Đầu vào & Codecs ".
  • Bên cạnh " Tệp AVI bị hỏng hoặc không đầy đủ ", chọn " Luôn sửa ".

  • Nhấp vào " Lưu ".
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên