Windows 7 - Vô hiệu hóa dịch vụ Trình duyệt máy tính

Để tắt dịch vụ "Trình duyệt máy tính", trong Windows 7:

  • Nhấp vào Bắt đầu> nhập "services.msc" trong trường tìm kiếm và nhấn enter.
  • Trong cửa sổ "Dịch vụ", hãy tìm mục sau:
  • Trình duyệt máy tính
  • Nhấp đúp chuột và đặt "Loại khởi động" là "Đã tắt"

  • Nhấn vào OK để xác nhận.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên