Windows 7 - Xóa biểu tượng Java khỏi khay hệ thống

Nếu bạn không muốn biểu tượng Java hiển thị trong khay hệ thống, hãy tiến hành như sau:

  • Nhấp vào Bắt đầu> Bảng điều khiển> Java
  • Điều này sẽ mở ra "Bảng điều khiển Java"
  • Chuyển đến Tab Nâng cao và mở rộng phần Micellanous (nhấp vào dấu + nhỏ)
  • Bỏ chọn hộp bên cạnh: "Đặt biểu tượng Java vào khay hệ thống"

  • Nhấp vào OK và đóng bảng điều khiển Java.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên