Windows 8 - Làm thế nào để lấy địa chỉ IP?

Windows 8 đã mang lại nhiều tính năng mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để có được địa chỉ IP.

1 - Bấm phím Windows để hiển thị Màn hình Bắt đầu

2 - Nhập cmd và nhấn Enter.

3 - Dấu nhắc lệnh sẽ được hiển thị.

4 - Nhập ipconfig và sau đó nhấn Enter.

5 - Địa chỉ IP của bạn sẽ được hiển thị.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên