Windows Phone 8.1 - Tự động mở phiên bản máy tính để bàn của trang web

Windows Phone 8.1 - Đặt tùy chọn trang web của bạn

Khi bạn duyệt internet trên thiết bị di động, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được chuyển hướng đến phiên bản di động của trang web. Windows Phone 8.1 cho phép bạn đặt tùy chọn trang web của mình và tự động mở phiên bản trang web dành cho máy tính để bàn. Để cấu hình tùy chọn này:

  • Chuyển đến Danh sách ứng dụng> Cài đặt .
  • Vuốt sang trái để truy cập menu ứng dụng .
  • Chạm vào Internet Explorer

  • Nhấn vào trường Tùy chọn trang web và chọn Phiên bản máy tính để bàn

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên