Windows XP - Cách tắt tính năng cập nhật tự động

Vấn đề

Tôi đang sử dụng Windows XP và sau mỗi lần cập nhật (nhỏ), tôi được nhắc khởi động lại PC.

Điều này khá khó chịu, tôi đã cài đặt các bản cập nhật bảo mật quan trọng và hiện tại tôi không yêu cầu tính năng cập nhật tự động.

Dung dịch

Để tắt tính năng cập nhật tự động:

  • Bấm vào Bắt đầu
  • Chạy
  • Gõ lệnh sau:
    •  net dừng wuauserv 
  • Tất nhiên nếu bạn muốn khôi phục dịch vụ này, hãy thực hiện:
    •  mạng bắt đầu wuauserv 
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên