YouTube - Cách đặt giới hạn độ tuổi cho video

YouTube - Cách đặt giới hạn độ tuổi cho video

Tìm hiểu cách đặt giới hạn độ tuổi cho video Youtube của bạn. Giới hạn độ tuổi có thể được áp dụng riêng cho video của bạn.
  • Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  • Mở Studio Creator > Trình quản lý video .
  • Chọn một video, nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút Chỉnh sửa> Thông tin và Cài đặt

  • Nhấp vào " Cài đặt nâng cao ".
  • Di chuyển đến giới hạn độ tuổi
  • Chọn hộp kiểm " Kích hoạt giới hạn độ tuổi ".

  • Nhấp vào Lưu Thay đổi .
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên