IPod touch hoàn toàn mới sẽ không bật

Vấn đề

IPod Touch hoàn toàn mới của tôi sẽ không bật?

Dung dịch

Thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1 - Nhấn đồng thời nút trên cùng + nút home (trung tâm).

2 - Giữ cả hai nút cho đến khi Apple xuất hiện.

3 - Sau đó chỉ nhả nút trên cùng nhưng vẫn giữ nút home được nhấn.

4 - iPod chuyển sang chế độ khôi phục và sau đó bạn có thể khôi phục nó qua iTunes

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên