Cách nạp tiền điện thoại với ứng dụng Jio của tôi

Reliance Jio cho phép người dùng nạp tiền vào số dư điện thoại từ ứng dụng MyJio . Mặc dù có nhiều tùy chọn trực tuyến khác để nạp tiền điện thoại Jio, MyJio cung cấp một khoản hoàn lại tiền đảm bảo cho mỗi giao dịch trực tuyến. Người dùng may mắn nhất có thể giành được 100% tiền mặt. Đọc bài viết này để tìm cách nạp tiền cho kết nối di động Reliance Jio của bạn .

Làm thế nào để nạp số Jio phụ thuộc tại nhà

Mở ứng dụng MyJio trên điện thoại của bạn. Nó sẽ hiển thị số điện thoại và hiệu lực của gói hiện tại của bạn. Người dùng có thể nạp tiền ngay cả khi hiệu lực của số Jio chưa hết hạn. Nhấp vào tùy chọn Nạp tiền trong tab:

Tiếp theo, dựa trên giới hạn sử dụng internet hàng ngày, nó sẽ hiển thị tất cả các tùy chọn nạp tiền có sẵn. Trong quá trình này, chúng tôi đã chọn tùy chọn 1, 5 GB internet mỗi ngày. Chọn gói tốt nhất dựa trên các yêu cầu và nhấp vào Mua :

Xem lại số tiền nạp và chọn tùy chọn thanh toán. Nó cho thấy rằng người dùng đã được giảm giá trong lần nạp tiền này. Chọn tùy chọn thanh toán trong tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng, UPI, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Trong quá trình này, chúng tôi đã chọn tùy chọn thanh toán Thẻ ghi nợ :

Sau khi chọn tùy chọn, nó sẽ chuyển hướng đến trang chi tiết nơi người dùng phải nhập thông tin thanh toán như số thẻ, ngày hết hạn, số CVV, tên chủ thẻ v.v. Nhấp vào Thanh toán để hoàn tất quy trình:

Sau khi gửi thành công các chi tiết thanh toán, số Jio sẽ được nạp lại trong vòng 5 đến 10 phút tiếp theo.

Hình: © JIO.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên