Nokia N9 - Theo mặc định, kết nối như một thiết bị lưu trữ lớn

Bạn có thể định cấu hình điện thoại di động Nokia N9 của mình để tự động được phát hiện dưới dạng thiết bị lưu trữ dung lượng lớn, khi kết nối nó với PC.

Để kích hoạt tùy chọn này:

  • Từ màn hình chính> Chạm vào Cài đặt> Phụ kiện> USB
  • Chọn "Sử dụng làm bộ lưu trữ lớn".

  • Chạm vào trở lại để trở về màn hình chính.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên