Cách cài đặt Apache Server trên Linux debian

Cách cài đặt Apache Server trên Linux debian

Vấn đề

Tôi muốn biết tôi nên làm gì để cài đặt đúng máy chủ Apache trong Linux debian? Ai có thể giúp tôi?

== Giải pháp =

  • Việc cài đặt máy chủ Apache trên linux debian bằng SSH nằm trong phạm vi của bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ sử dụng Putty làm máy khách SSH.
  • Mở Putty và kết nối bạn với Máy chủ của bạn. Bạn sẽ thấy mình trước một màn hình theo phong cách này:

  • Để tận dụng các phiên bản cuối cùng có sẵn, chúng tôi sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu chứa địa chỉ của các gói sẽ được tải xuống
  • Nhập dòng lệnh "apt-get update", sau đó nhấn Enter
  • Danh sách các địa chỉ hiện được cập nhật. Bây giờ chúng ta sẽ có thể cài đặt Apache. Nhập dòng lệnh "apt-get install apache" và nhấn phím Enter. Cài đặt apache bắt đầu. Sau đó gõ phím Y để tiếp tục cài đặt và nhấn phím Enter.
  • Apache hiện đã được cài đặt. Bây giờ chúng tôi sẽ cấu hình nhanh máy chủ.
  • Nếu bạn không đi thuyền trong các mục đích, bạn nên ở trong thư mục gốc của máy chủ. Nhập VI /etc/apache/httpd.conf sau đó nhấn Enter để chỉnh sửa tệp cấu hình của Apache.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên